PROACTIVITATE. RESPONSABILITATE. SUSTENABILITATE

Industria petrolieră utilizează numeroase activități diferite în toate sectoarele ciclului de afaceri: de la amonte până la aval.

Succesul companiei Tirex Petrol la oricare din aceste etape este determinat nemijlocit de către angajații noștri, ce definesc fiecare operațiune prin competență, performanță și dedicație.

Protecției Sănătății, Securității în Muncă și Protecției Mediului sunt aspecte de o importanță capitală pentru industria petrolieră, de aceea ne însușim responsabilitățile de ordin moral pentru asigurarea bunăstării fiecăruia dintre cei implicați în activitățile desfășurate în cadrul Tirex Petrol: angajații companiei noastre și familiile acestora, partenerii noștri, clienții și furnizorii noștri, comunitățile situate în preajma locurilor în care ne desfășurăm activitatea și alte părți interesate influențate de mediul nostru de muncă.

Dorim să fim proactivi în acest sens, de aceea am setat următoarele obiective în cadrul dezvoltării Sistemului de Management al Calității, Sănătății și Securității Ocupaționale și Protecția Mediului:

Protecția sănătății:
Să ne ocupăm de bunăstarea angajaților, deoarece locuiesc și lucrează în mediul nostru.
— Să desfășurarăm activitățile astfel încât să prevenim pagube în adresa sănătății angajaților.
— Să promovăm o cultură organizațională privind Protecția Sănătății la locul de muncă.

Securitatea muncii:
— Să protejăm angajatul față de riscul implicat în timpul oricărui tip de operațiune și îndatoriri.
— Să promovăm în mod activ standardele înalte ale conștiinței și disciplinei Securității Muncii.
– Să urmărim minimizarea oricărui risc și monitorizarea eficacității deciziilor și măsurilor implementate cu scopul asigurării Securotății Muncii.

Protecției Mediului:
— Să ne concentrăm asupra efectelor pe care activitățile petroliere le au asupra resurselor naturale.

— Să urmărim reducerea progresivă a emisiilor, efluenților și evacuărilor de deșeuri care sunt cunoscute ca având un impact negativ asupra mediului, cu scopul final de a le elimina.

— Să promovăm protecția mediului care poat fi afectat de dezvoltarea activităților petroliere și urmărirea îmbunătățirii continue a eficienței utilizării resurselor naturale și a energiei.

— Să monitorizăm procesele și activitățile noastre prin inspecții și audituri, pentru a ne asigura de eficiența și eficacitatea deciziilor și măsurilor implementate și pentru a asigura reducerea poluării chimice, poluării sonore, mirosurilor și, în general, a oricărui alt element care poate interfera cu mediul.

— Să elaborăm și să menținem unele proceduri de urgență, în cooperare cu autoritățile și serviciile de urgență, pentru a minimiza daunele provocate de potențialele accidente.

Vom continua aplicarea tuturor resurselor noastre pentru identificarea și satisfacerea necesităților părților aferente activității noastre, cât și pentru menținerea și amplificarea încrederii în compania Tirex Petrol.